Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


AKTUALITY


REPORTÁŽE


REPORTÁŽE - ARCHÍV


SPORT - ARCHÍV


REPORTÁŽE - VÝSTAVBA


VÝSTAVBA - ARCHÍV


ARCHÍV - POČASIE


FOTOGALERIE ORAVA - LIPTOV


REPORTÁŽE

VÝSTAVBA - DIAźNICA D1 HUBOVÁ - IVACHNOVÁ
crane

Nine-axle mobile crane LIEBHERR LTM 1750-9.1

Mobile crane LIEBHERR 1750-9.1 of company AG TRANSPORT. August 2016. Photos with English text. Bridge SO 212.crane

Výstavba mosta SO 212. Žeriav LIEBHERR 1750-9.1 Fotky a základné technické údaje

Najažší mobilný žeriav v Čechách a na Slovensku, LIEBHERR LTM 1750-9.1. Žeriav vlastní spoločnos AG TRANSPORT. August 2016. Fotky a základné technické údajecrane

Výstavba mosta SO 212. Kladenie betónových nosníkov.

Najväčší mobilný žeriav zdvíha a kladie ažké železobetónové nosníky.
9. august 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 201, Hubová - Hrboltová, August 2016. Fotky.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 201, Hubová - Hrboltová. 7. august 2016, fotky.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 214 na D1, pri obci Liskova. FotoreportហI. čas.

Výstavba druhého najdlhšieho mosta diažničného úseku Hubová - Ivachnová. Most SO 214 pri obci Lisková. Jún 2016. Fotoreportáž.crane

Výstavba mosta SO 214 na D1, pri obci Liskova. FotoreportហII. čas

Výstavba diažničného úseku Hubová - Ivachnová, most SO 214. Výškový žeriav LIEBHERR 280 EC-H 12. Fotky a technický popis.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 214 na D1, pri obci Liskova. FotoreportហIII. čas.

Výstavba druhého najdlhšieho mosta diažničného úseku Hubová - Ivachnová. Most SO 214 pri obci Lisková. Jún 2016. Fotoreportáž.crane

Výstavba mosta SO 214 na D1, pri obci Liskova. FotoreportហVI. čas

Výstavba diažničného úseku Hubová - Ivachnová, most SO 214. Mobilný žeriav TEREX AC35. Fotky a technický popis.CAT

Výstavba D1, medzi mostmi SO 213 a SO 214, buldozér CAT D6N XL. Fotky.

Výstavba diažničného úseku Hubová - Ivachnová, medzi mostmi SO 213 a SO 214. Pásový dozér CAT D6N XL. Jún 2016, fotky a technický popis.crane

Výstavba D1, most SO 213. Žeriav LIEBHERR 290 HC. Fotky.

Výstavba diažničného úseku Hubová - Ivachnová, most SO 213. Výškový žeriav LIEBHERR 290 HC. Jún 2016, fotky.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 213 na D1, pri obciach Likavka a Martinček. FotoreportហI. čas.

Výstavba najdlhšieho mosta diažničného úseku Hubová - Ivachnová. Most SO 213, pri obciach Likavka a Martinček. Jún 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 213 na D1, pri obciach Likavka a Martinček. FotoreportហII. čas.

Výstavba najdlhšieho mosta diažničného úseku Hubová - Ivachnová. Most SO 213, pri obciach Likavka a Martinček. Jún 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 212 na D1 nad obcou Likavka. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212, nad obcou Likavka. Jún 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 211 na D1 pod hradom Likava. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 211, pod hradom Likava. Jún 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 210 na D1 pri obci Likavka - 1. čas. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 210 - estakáda pri obci Likavka. Jún 2016. Fotoreportáž. 1. čas.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 210 na D1 pri obci Likavka - 2 čas. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 210 - estakáda pri obci Likavka. Jún 2016. Fotoreportáž. 2. čas.Výstavba D1

Výstavba mosta SO 210 na D1 pri obci Likavka - 3 čas. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 210 - estakáda pri obci Likavka. Jún 2016. Fotoreportáž. 3. čas.Výstavba D1

ažký žeriav LIEBHERR LTM 1500-8.1, výstavba D1 pri obci Likavka. Fotoreportáž.

ažký žeriav LIEBHERR LTM 1500-8.1 na výstavbe diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212 nad obcou Likavka. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212 nad obcou Likavka, máj 2016 - 1. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212 nad obcou Likavka. Fotoreportáž. 1. čas.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212 nad obcou Likavka, máj 2016 - 2. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 212 nad obcou Likavka. Fotoreportáž. 2. čas.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 211 pod hradom Likava, máj 2016. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 211 pod hradom Likava, nad obcou Likavka. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. MUK - Likavka, 1. máj 2016. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. MUK Likavka, 1. máj 2016. Fotoreportáž.Výstavba diažnice D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Tunel Čebra 1. máj 2016 Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Tunel Čebra, 1. máj 2016. Fotoreportáž.Výstavba D1

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 201, Hubová - Hrboltová, máj 2016. Fotoreportáž.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Most SO 201, Hubová - Hrboltová. Fotoreportáž.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová - 4. 10. 2015.

Výstavba úseku diažnice D1 Hubová - Ivachnová, pri obci Lisková v močaristom teréne. Fotoreportáž.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová - 4. 10. 2015.

Výstavba druhého najdlhšíeho mosta úseku diažnice D1 Hubová - Ivachnová, pri obciach Martinček a Lisková. Fotoreportáž.
SAMOS, s.r.o.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová - 4. 10. 2015.

Výstavba najdlhšíeho mosta úseku diažnice D1 Hubová - Ivachnová, pri obciach Likavka a Martinček. Fotoreportáž.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová - 4. 10. 2015.

Výstavba diažnice D1 nad obcou Likavka. Fotoreportáž.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová - 4. 10. 2015.

Výstavba diažnice v časti tunel Čebra - MÚK Likavka. Fotoreportáž.
SAMOS, s.r.o.Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. 1. september 2015

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. Fotoreportហ- 1. 9. 2015.

Výstavba diažnice D1 Hubová - Ivachnová. 1. september 2015. Fotoreportáž.Diažnica D1 Hubová – Ivachnová, stavebné práce na úseku Likavka - Lisková

Výstavba diažnice D1 Hubová – Ivachnová, stavebné práce na úseku Likavka - Martinček - Lisková - 4. júl 2015

Reportហzo stavby diažnice D1 Hubová - Ivachnová, úsek Likavka - Martinček - Lisková. Stavbu realizujú stavebné spoločnosti Váhostav a OHL ŽS.Diažnica D1 Hubová – Ivachnová, stavebné práce na úseku Likavka - Lisková

Diažnica D1 Hubová – Ivachnová, stavebné práce na úseku Likavka - Lisková - 4. júl 2015

Reportហz výstavby diažnice D1 Hubová - Ivachnová, úsek Likavka - Martinček - Lisková. Stavbu realizujú stavebné spoločnosti Váhostav a OHL ŽS.


ORAVA - LIPTOV
© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.


REPORTÁŽE
VÝSTAVBA

LIEBHERR LTM 1750-9.1 English


LIEBHERR LTM 1750-9.1 Most SO212 nad Likavkou


Most SO212 nad Likavkou, 9. august 2016


Výstavba D1, Hubová - Hrboltová, most SO201, august 2016.


Výstavba D1, most SO214 pri Liskovej, jún 2016 - I. čas


Výstavba D1, most SO 214, žeriav LIEBHERR 280 EC-H, jún 2016 - II. čas


Výstavba D1, most SO214 pri Liskovej, jún 2016 - III. čas


Výstavba D1, most SO 214, žeriav TEREX AC35, jún 2016 - IV. čas


Výstavba D1, medzi mostmi SO 213 a SO 214, CAT D6N XL


Výstavba D1, most SO 213, žeriav LIEBHERR 290 HC


Výstavba D1, most SO213 nad Likavkou, jún 2016 - I. čas


Výstavba D1, most SO213 nad Likavkou, jún 2016 - II. čas


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, jún 2016


Výstavba D1, most SO211 pod hradom Likava, jún 2016


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016 - 2


Výstavba D1, most SO210 pri Likavke, jún 2016 - 3


LIEBHERR LTM 1500-8.1, D1 most nad Likavkou


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, máj 2016.


Výstavba D1, most SO212 nad Likavkou, máj 2016 - 2.


D1 - most pod hradom Likava - máj 2016


D1 - MUK Likavka - 1. máj 2016


D1 - tunel Čebra - 1. máj 2016


Výstavba D1, Hubová - Hrboltová, máj 2016.


D1, výstavba pri obci Lisková - 4.10.2015


D1 most Martincek - Lisková 4.10.2015


D1 najdlhsí most Likavka - Martincek 4.10.2015


D1 nad Likavkou 4.10.2015


D1 tunel Čebra - MÚK Likavka 4.10.2015


D1 Huová - Ivachnová 1.9.2015


D1 Likavka-Lisková 4.7.2015 - 1


D1 Likavka-Lisková 4.7.2015 - 2