Orava a Liptov
Važec
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA

Babín
Beňaďovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
ŽaškovVAŽEC

POPIS, HISTÓRIA A FOTOGALÉRIA OBCE :

Je to jedna z najznámejších národopisných lokalít na Slovensku. Táto rázovitá obec sa nachádza v nadmorskej výške 792 metrov, v najvýchodnejšej časti okresu Liptovský Mikuláš. Obcou preteká riečka Biely Váh. V južnej časti obce sa nachádza Važecká jaskyňa. Obcou prechádzala nesmierne frekventovaná hlavná cesta I/18 spájajúca západne a stredné časti severného Slovenska z východoslovenskou metropolou Košice. Po dokončení úseku diaľnice D1 Hybe – Važec, bola táto hustá doprava presmerovaná na ňu. Obcou taktiež prechádza významná železničná trať číslo 180, Žilina – Košice, ktorá má v obci železničnú stanicu pre osobné vlaky.

Archeologické nálezy v okolí Važca vypovedajú o osídlení lokality Slamenná už v dobe kamennej. V centre obce sa na brehu Bieleho Váhu našiel bronzový nôž z obdobia halštatskej kultúry. Z obdobia poveľkomoravského, okolo roku 960 sa zachovali písomné správy o tom že tu bola misijná stanica, a že tu pôsobili pustovníci. Vo vizitácii z roku 1222 sa píše o farnosti Važca a Štrby. Predpokladá sa, že išlo o osadu Šoldov, ktorá bola zničená vojskami Mongolov v roku 1241, pri v páde do Uhorska. V nasledujúcom období dochádza k obnove zničených lokalít a k vzniku nových osád. Z roku 1267 pochádza nepriama písomná zmienka o Važci. Nachádza sa v donačnej listine kráľa Bela IV. Kráľ daroval Bohumírovi územie medzi hranicou Spiša a potokom Hybica. Z dobových písomných záznamov sa dozvedáme že v roku 1273 tu bola farnosť.

Prvá písomná zmienka o samostatnej obci Važec je z roku 1280. Vtedy tu boli už aj obce Hybe a Východná. Obyvatelia obce boli slobodníci, obec spravoval dedičný richtár. Koncom 13. storočia tu bol postavený rímsko-katolícky kostol Vývoj obce bol v 15. storočí mohutne ovplyvnený vojskami Husitov, ktoré tiahli obcou. V roku 1545 bol Važec čisto pod vplyvom reformácie. Nastal rozvoj obce a postavili tu školu. V roku 1600 v obci sa nachádza majer a stojí tu 72 domov, v obci žije približne 900 obyvateľov. V roku 1738 bol tunajší kostol prestavaný do barokového slohu. V okolí obce boli viaceré salaše, niektoré z nich sa stali útočiskom pre zbojníkov. V okolí sa pohyboval napríklad Šáblik a aj Jánošík V roku 1773 bola táto obec počiatočným bodom pre prvý zdokumentovaný výstup na vrch Kriváň. Uskutočnili ho páni J. Bucholtz a J. Cirbesz. Počas rokov revolučných, tu kázal evanjelický farár Michal Šoltýs. V týchto rokoch tu učil a učiteľ Daniel Ferienčik. Títo dvaja vzdelaný páni tu organizovali kultúrnu činnosť a tiež usporadúvali národne výstupy na 2495 metrov vysoký vrch Kriváň. Výstavba Košicko–bohumínskej železnice bola silným impulzom pre rozvoj tunajšieho regiónu. Doprava na úseku Žilina – Poprad bola spustená 8. decembra 1871, a táto železnica mala a doteraz má stanicu aj vo Važci. Úsek Bohumín – Žilina už bol dokončený pred tým. Po roku 1918, keď vznikla Československá republika, v obci vzniklo viacero spolkov rozvíjajúcich kultúru. V roku 1922 objavili južne od obce Važeckú Jaskyňu, zaslúžili sa o to páni Ondrej Húska a František Havránek. Táto jaskyňa bola o šesť rokov sprístupnená verejnosti. 17. júla 1931 v obci vypukol požiar ktorý zničil bezmála celú obec. Po tomto požiari sa časť obyvateľov presťahovala na dolnú zem a ďalší do Ameriky. Po požiari bola obec postupne obnovená, a postavili tu cirkevnú meštiansku školu a verejný vodovod. Počas druhej svetovej vojny sa obyvatelia Važca aktívne zapojili do protifašistického odboja. Vo Važeckej chate v lokalite pri Troch studničkách tu pôsobil oddiel partizánov s názvom Vysoké Tatry. Obec bola od fašistov oslobodená 29. januára 1945. V roku 1947 bol vyhlásený Tatranský národný park, pod jeho územie sa dostala 1/3 rozlohy chotára obce Važec. V obci takmer celý svoj život maľoval obrazy český maliar Jan Hála (1890 – 1959). Maľoval rázovitú slovenskú dedinu a život važeckého ľudu. Taktiež vytváral ilustrácie do kníh pre deti. V roku 1977 tu vznikla galéria Jana Hálu. Od roku 1984 je táto galéria vysunutou expozíciou LGPMB, a bola tu stála expozícia diel Jana Hálu. V máji 2005 bola galéria vykradnutá a bolo odcudzených 26 olejomalieb. Po tejto krádeži bola stála expozícia zrušená. Od tej doby sa v tomto objekte počas letnej sezóny usporadúvajú iba dočasné výstavy. Je tu aj drevenica v ktorej výtvarný umelec Jan Hála býval. Je v nej zriadená etnografická expozícia pôvodného ľudového obydlia.


VÝZNAMNÍ RODÁCI OBCE VAŽEC:
spisovateľ Štefan Rysuľa
slovenský fyzik doc. RNDr. Michal Ferianc
scenárista Ondrej Bartko, ThB. – bratislavský ev. a. v. farár. ( 15.8. 1915 – 13. 6. 2008 )
ľudový básnik a zberateľ ľudových piesní Janko Ilavský – Podkrivánsky


POČET OBYVATEĽOV OBCE VAŽEC:
31. decembra 2013 obec Važec má 2351 obyvateľov.
31. decembra 2014 obec Važec má 2361 obyvateľov.


OBEC VAŽEC - FOTOGALÉRIA :
Všetky fotografie boli vyfotografované 1. septembra 2015.


Železničná stanica Važec
Železničná stanica Važec, Liptov, Slovensko.Elektrická lokomotíva 163, Slovensko.
Do železničnej stanice Važec vchádza večerný osobný vlak. Elektrická lokomotíva 163, Slovensko.Železničná stanica Važec
Železničná stanica Važec, Liptov, Slovensko.Železničná stanica Važec
Železničná stanica Važec, v pozadí Tatry.Železničná stanica Važec
Železničná stanica Važec, v pozadí Tatry.Važec, v pozadí Tatry
Važec, v pozadí Tatry.Važec, ulica Železničná, v pozadí Tatry
Važec, ulica Železničná, v pozadí Tatry. Liptov, Slovensko.Važec, ulica Železničná, v pozadí Tatry
Važec, ulica Železničná, v pozadí Tatry. Liptov, Slovensko.Važec, ulica Železničná
Važec, ulica Železničná. Liptov, Slovensko.Važec, bytovka
Važec, bytovka, v pozadí Tatry.Važec, bytovky
Važec, bytovky.Važec, v pozadí Tatry. Liptov, Slovensko
Važec, v pozadí Tatry. Liptov, Slovensko.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká stredom obce.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká stredom obce.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká centrom obce.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká centrom obce.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká centrom obce.Važec, Biely Váh. Liptov, Slovensko.
Važec, Biely Váh preteká centrom obce.Važec, Liptov, Slovensko.
Važec, centrum dediny.Važec, centrum obce
Važec, centrum obce.Važec, stred obce
Važec, stred obce.Važec, centrum obce
Važec, centrum obce.Obec Važec, centrum obce, detské ihrisko
Obec Važec, centrum obce, detské ihrisko.Obec Važec, centrum obce, detské ihrisko
Obec Važec, centrum obce, detské ihrisko.Važec, centrum obce
Važec, centrum obce, mostObec Važec, námestie.
Obec Važec, námestie.Obec Važec, námestie.
Obec Važec, námestie.Obec Važec, námestie.
Obec Važec, námestie.Obec Važec, námestie.
Obec Važec, námestie.Obec Važec, námestie.
Obec Važec, námestie.Važec, veža evanjelického kostola
Važec, veža evanjelického kostola.Važec, kostol, cintorín
Važec, kostol, cintorín.Važec, cintorín
Važec, cintorín.Važec, evanjelický kostol
Važec, evanjelický kostol.Važec, evanjelický kostol
Važec, evanjelický kostol.Važec, evanjelický kostol
Važec, evanjelický kostol.Važec. Evanjelický a. v. farský úrad
Važec. Evanjelický a. v. farský úrad.Važec, pri evanjelickom kostole
Važec, pri evanjelickom kostole.Važec, diecézne centrum voľného času
Važec, diecézne centrum voľného času.Važec, diecézne centrum voľného času
Važec, diecézne centrum voľného času.Važec, katolícky kostol
Važec, katolícky kostol.Važec, pri katolíckom kostole
Važec, pri katolíckom kostole.Važec, katolícky kostol
Važec, katolícky kostol.Važec, katolícky kostol
Važec, katolícky kostol.Važec, katolícky kostol, kríž
Važec, katolícky kostol, kríž.Važec, základná škola
Važec, základná škola.Obec Važec
Obec Važec.Obec Važec
Obec Važec.Dve mačky
Dve mačky.Obec Važec
Obec Važec, centrum.Obec Važec
Obec Važec, centrum.Obec Važec, kultúrne stredisko, knižnica
Obec Važec, kultúrne stredisko, knižnica.Obec Važec
Obec Važec.Obec Važec, pri obecnom úrade
Obec Važec, pri obecnom úrade.Obec Važec, obecný úrad
Obec Važec, obecný úrad.Obec Važec, obecný úrad
Obec Važec, obecný úrad.Obec Važec, pomník
Obec Važec, obecný úrad. Pomník obetiam druhej svetovej vojny.Obec Važec. Ulica na Harte
Obec Važec. ULICA NA HARTE.Obec Važec. Pes.
Obec Važec. Pes.Obec Važec. Strechy domov.
Obec Važec. Strechy domov.Obec Važec. Strechy domov.
Obec Važec. Strechy domov.Obec Važec. Važecká jaskyňa.
Obec Važec. Važecká jaskyňa.Obec Važec. Važecká jaskyňa.
Obec Važec. Važecká jaskyňa.Obec Važec. ULICA HURBANOVÁ
Obec Važec. ULICA HURBANOVÁ.Obec Važec. ULICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Obec Važec. ULICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA.Obec Važec. ULICA PODKRIVÁŇSKA
Obec Važec. ULICA PODKRIVÁŇSKA.Obec Važec. ULICA PODKRIVÁŇSKA
Obec Važec. ULICA PODKRIVÁŇSKA.Obec Važec. Futbalové ihrisko.
Obec Važec. Staré futbalové ihrisko.Obec Važec. Pohľad od západu.
Obec Važec. Pohľad od západu.Obec Važec. Začiatok obce od západu.
Obec Važec. Začiatok obce od západu.dvojsystémová elektrická lokomotíva Škoda 55 E, rady 350
Obec Važec. Rýchlik IC 504 z Košíc do Bratislavy, ktorý ťahá dvojsystémová elektrická lokomotíva Škoda 55 E, rady 350.šesťosový elektrický rušeň Škoda 61 E1, rady 183
Obec Važec. Nákladný vlak, ktorý ťahá šesťosový elektrický rušeň Škoda 61 E1, rady 183.Obec Važec. Začiatok obce od západu.
Obec Važec. Začiatok obce od západu.Važec. Železničná trať, Tatry
Obec Važec. Železničná trať, Tatry.Obec Važec. Železničná trať, priecestie
Obec Važec. Železničná trať, priecestie.Obec Važec. Železničná trať, priecestie
Obec Važec. Železničné priecestie.Važec. Diaľnica D1, Tatry
Obec Važec. Diaľnica D1, v pozadí Tatry.Celkový pohľad na obec Važec od západu
Celkový pohľad na obec Važec od západu.Západná časť obce Važec
Západná časť obce Važec.Západný okraj obce Važec, rómska osada
Západný okraj obce Važec, rómska osada.Západný okraj obce Važec, rómska osada
Západný okraj obce Važec, rómska osada.ORAVA - LIPTOV© 2015 ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.
LIPTOV

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňova
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar