okupácia
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


OBDOBIE SOCIALIZMU

SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO - DOBOVÉ FOTOGRAFIE - ŠESŤDESIATE ROKY

Obdobie šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v socialistickom Československu na dobových fotografiách. Toto obdobie predstavuje postupný prechod od komunistickej krutovlády päťdesiatych rokov až po pokus o vytvorenie socializmu s ľudskou tvárou v roku 1968. V roku 1968 Leonid Iľjič Brežnev, generálny tajomník ÚV KSSZ, ktorý vládol z Moskvy, nariadil obsadenie Československa vojskami krajín Varšavskej zmluvy. Sovietsky diktátor chcel vyvolať dojem, že ide o kolektívnu akciu socialistického spoločenstva, ale všetko bolo riadené z Moskvy. Ruské tanky rozdrvili túžbu občanov Československa po socializme s ľudskou tvárou. Ruskí okupanti u nás ostali až do roku 1990 keď Michail Gorbačov nariadil ich stiahnutie. Po roku 1968 nastáva pod hlavňami ruských tankov obdobie takzvanej normalizácie. V roku 1968 súčasťou reforiem boli aj ekonomické reformy. Už vtedy bolo vzdelaným ekonómom jasné, že začíname citeľne zaostávať za vyspelými, najmä západoeurópskymi krajinami. Ekonomické reformy vtedy navrhované mohli naše zaostávanie zastaviť a Československý priemysel mohol úplne dohnať vyspelé západoeurópske krajiny. Nebyť okupácie nariadenej Leonidom Brežnevom z Moskvy, dnes sme mohli byť na úrovní krajín akými sú Rakúsko alebo Nemecko. Je to aj po rokoch bolestivá spomienka. Fotografie sú radené v časovom poradí od roku 1969 po rok 1960.

Autor článku a popisov ku fotografiám : Oto Zapletal

Dátum napísania článku : 12. január 2017

Prezident ČSSR generál Ľudvík Svoboda a Gustáv Husák Československá socialistická republika, rok 1969. Prezident ČSSR generál Ľudvík Svoboda a Gustáv Husák.
Prezident ČSSR generál Ľudvík Svoboda s Gustávom Husákom pri 25. výročí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Dátum nasnímania fotografie: august 1969
Autor fotografie: Peter Zelizňák
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
Súhlas s uverejnením : 618/2003 Z. z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o autorskom práve Slovenskej republiky § 27 Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve.


Československá socialistická republika, rok 1969
Československá socialistická republika, rok 1969.
Vojaci čestnej stráže bratislavskej posádky v 1969 roku vítajú prezidenta ČSSR generála Ludvíka Svobodu s doprovodom ministra národnej obrany generála Martina Dzúra.
Dátum nasnímania fotografie: 1969
Autor fotografie: Peter Zelizňák
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Československo, Praha, šesťdesiate roky
Československo. Sovietska okupácia. August 1968. Sovietske tanky okupujú Prahu.
Dátum nasnímania fotografie: august 1968
Autor fotografie: ALDOR46
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Sovietska okupácia Československa, rok 1968
Sovietska okupácia Československa, rok 1968. Sovietske tankové sily.
Dátum nasnímania fotografie: 27. august 1968
Autor fotografie: National Archives (archive.org)Sovietska okupácia Československa, august 1968
Sovietska okupácia Československa, august 1968, Praha. Dav demonštrantov obklopuje sovietske tanky počas prvých dní invázie.
Dátum nasnímania fotografie: august 1968
Autor fotografie: Engramma.it
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Československo, august 1968. Sovietska okupácia
Československo, august 1968. Sovietska okupácia. Sovietske okupačné sily, kolóna sovietskych tankov.
Dátum nasnímania fotografie: august 1968
Autor fotografie: National Archives (archive.org)Sovietsky okupant v Prahe
Československo, august 1968. Sovietsky okupant v Prahe.
Dátum nasnímania fotografie: 21. august 1968
Autor fotografie: National Archives (archive.org)Československo, Sovietska okupácia, august 1968
Československo, Sovietska okupácia, august 1968. Horiace barikády a zapálené sovietske tanky.
Dátum nasnímania fotografie: 21. august 1968
Autor fotografie: National Archives (archive.org)Sovietska okupácia, Československo, rok 1968
Sovietska okupácia, Československo, rok 1968. Horiaci sovietsky tank.
Dátum nasnímania fotografie: 21. august 1968
Autor fotografie: National Archives (archive.org)Československo, Praha, šesťdesiate roky
Československo, Praha, Staromestské námestie a Pařížská ulica, šesťdesiate roky.
Dátum nasnímania fotografie: 1967
Autor fotografie: FOTO:FORTEPAN / LHM
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Československo, Bratislava, rok 1965, šesťdesiate roky
Československo, Bratislava, rok 1965, šesťdesiate roky.
Dátum nasnímania fotografie: 1965
Autor fotografie: FOTO: FORTEPAN / Nagy Gyula
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Šesťdesiate roky, ľudia, Československo, Bratislava
Šesťdesiate roky, ľudia, Československo, Bratislava. Matka s dcérou a synom v Bratislave, v pozadí električka.
Dátum nasnímania fotografie: 1965
Autor fotografie: FOTO: FORTEPAN / Nagy Gyula
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Socialistické Československo, škola
Socialistické Československo, škola, žiaci, trieda, deviataci, rok 1962.
Rok 1962, žiaci 9. ročníka Základnej deväťročnej školy v Sedliciach a pán učiteľ Július Remák.
Dátum nasnímania fotografie: 1962
Autor fotografie: Jozef Kotulič
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Socializmus, ČSSR. Stredné Slovensko, mesto Banská Bystrica, 1961
Socializmus, ČSSR. Stredné Slovensko, mesto Banská Bystrica. Námestie SNP, rok 1961.
Dátum nasnímania fotografie: rok 1961
Autor fotografie: FOTO:FORTEPAN / Gyöngyi
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Socializmus, CSSR, ľudia, chlapci, zima. Slovensko, Fiľakovo, 1961
Socializmus, ČSSR, ľudia, chlapci, zima. Slovensko, Fiľakovo, 1961. V pozadí komunistický nápis začínajúci slovami „Vpred leninskou cestou...“
Dátum nasnímania fotografie: rok 1961
Autor fotografie: FOTO:FORTEPAN / Zsanda Zsolt
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Československo, deti, škola, žiaci, trieda, šiestaci, rok 1960
Československo, deti, škola, žiaci, trieda, šiestaci, rok 1960.
Žiaci Základnej deväťročnej školy v Sedliciach a pán učiteľ Milan Murgoň. Rok 1960.
Dátum nasnímania fotografie: 1960
Autor fotografie: Jozef Kotulič
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Šesťdesiate roky, ľudia, Československo, Bratislava
Československo, továreň, výroba obuvi. Túto továreň vlastnil Baťa, znárodnili mu ju už v roku 1945. Mesto Gottwaldov, dnes Zlín.
Dátum nasnímania fotografie: 1960
Autor fotografie: FOTO:FORTEPAN / Romák Éva
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Šesťdesiate roky, ľudia, Československo, Bratislava
Československo, továreň, výroba obuvi. Túto továreň vlastnil Baťa, znárodnili mu ju už v roku 1945. Mesto Gottwaldov, dnes Zlín.
Dátum nasnímania fotografie: 1960
Autor fotografie: FOTO:FORTEPAN / Romák Éva
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Socializmus. Československá socialistická republika, Bratislava 1960
Socializmus. Československá socialistická republika, Bratislava 1960
Dátum nasnímania fotografie: rok 1960
Autor fotografie: FOTO: FORTEPAN / Umann Kornél
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Chlapci sa hrajú v potoku, rok 1960
Chlapci sa hrajú v potoku, rok 1960. Potok Poltarica, Poltár, južné Slovensko, Československo.
Dátum nasnímania fotografie: rok 1960
Autor fotografie: FOTO: FORTEPAN / Zsanda Zsolt
Licencia : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS

SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO OSEMDESIATE ROKY

SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO SEDEMDESIATE ROKY

SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO ŠESŤDESIATE ROKY