EU
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


ÚVAHY A KOMENTÁRESlovensko v Európkej únii z pohľadu ekonomického vývoja.

2004 - 2016Štvrtok 14. jún 2016

1.mája 2004 desať európskych krajín vrátane Slovenska vstúpilo do Európskej únie. Pozrime sa, čo sa za dvanásť rokov nášho členstva Európskej únii zmenilo z pohľadu čísel :


Hrubý domáci produkt SR :
Hrubý domáci produkt - HDP je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Rok 2004 - 37,174 mld. EUR
Rok 2015 - 76,521 mld. EUR


Minimálna mzda na Slovensku :

Rok 2004 - 216 EUR
Rok 2016 - 405 EUR


Priemerná mzda na Slovensku :

Rok 2004 - 525 EUR
Rok 2016 - 955 EUR


Inflácia :
Inflácia je ekonomický termín pre označenie všeobecného nárastu cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí.

Rok 2004 - 7,5 %
Rok 2009 - 0,9 %
Rok 2015 - mínus 0,4 %


Počet evidovaných osobných motorových vozidiel v Slovenskej republike :

31.12.2004 - 1 146 000 osobných aut.
30.06.2016 - 2 070 307 osobných aut.


Diaľnice na Slovensku :

Rok 2004 - 314,6 km - z toho 12 km v polovičnom profile.
Rok 2016 - 463 km + 33 km
33 kilometrov sa má ešte odovzdať do užívania v roku 2016.

Rýchlostné cesty na Slovenku :

Rok 2004 - 95,4 km
Rok 2015 - 264 km


Nezamestnanosť na Slovensku :

Rok 2004 - 18,1%
Jún 2016 - 10,4%


Vývoj ročných priemerných cien pohonných látok na Slovensku, za 1 liter :

Rok 2004 - Benzín 95 Natural - 0,880 EUR
Jún 2016 - Benzín 95 Natural - 1,260 EUR

Rok 2004 - Nafta - 0,846 EUR
Jún 2016 – Nafta - 0,997 EUR


Vývoj priemerných cien elektriny pre domácnosti v SR, bez dane :

Rok 2004 - 0,1024 EUR/kWh
Rok 2016 - 0,1600 EUR/kWh
Rast ceny elektrickej energie bol spôsobený aj podporou obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa premietla do ceny.


Počet vyrobených automobilov na Slovensku :

Za rok 2004 - 223 542
Za rok 2014 - 971 160
Za rok 2015 - 1 038 503


Zostavil : Oto ZapletalORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.AKTUALITY
Udalosti

Sloboda tlače vo svete - 2017


Rusko - zákaz Jehovových svedkov


13. máj 2017 – koniec sveta?


Slovensko za vlády komunistov a v súčasnosti


Ruský vidiek, bieda a hlinené cesty


Kde zmizlo 5 miliónov Rusov?


Čo je pravda?


Slovník konšpiračných teórii a viery v Rusko


Minimalna mzda EURÓPA 2016


Slovenko v EU 2004 - 2016


Brexit a Slovenko 2016


Sýria - Armagedon