Jehovovi svedkovia
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


ÚVAHY A KOMENTÁREV Rusku zakázali Jehovových svedkovAutor článku : Oto Zapletal
Dátum napísania článku : 22. apríl 2017

Ruský najvyšší súd zakázal činnosť Jehovových svedkov a označil túto náboženskú komunitu za extrémistickú organizáciu. Stalo sa tak vo štvrtok 20. apríla 2017. Súd zároveň nariadil skonfiškovanie majetku tohto kresťanského spoločenstva. Likvidácia sa týka aj 395 miestnych náboženských organizácií, ktoré Jehovovi svedkovia v Rusku používajú. Najvyšší súd odmietol vypočuť odborníkov, ktorí by dosvedčili, že ministerstvo spravodlivosti vychádzalo pri podaní svojej žiadosti z nesprávnych predpokladov. Odmietol tiež vypočuť ľudí, ktorí boli svedkami falšovania dôkazov proti miestnym právnym subjektom Jehovových svedkov. Rozsudok nadobudol okamžitú platnosť. Okrem toho 21. júla 2015 Ruská federácia ako jediná krajina sveta zakázala jw.org - oficiálnu webovú stránku Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia pôsobia v Rusku od roku 1891. V súčasnosti je v tejto krajine okolo 175 000 svedkov.

Nie som Jehovov Svedok. Ale dlhé roky osobne poznám viacerých Jehovových svedkov. Solídne poznám ich učenie, podľa môjho názoru je nepravdivé a v rozpore s Bibliou na ktorú sa odvolávajú. Ale mám právo tvrdiť že ich učenie je falošné a vydávať toto moje presvedčenie za jedinú možnú pravdu? A ak nie ja, kto tak môže učiniť? Máme množstvo kresťanských cirkví a spoločenstiev, a každá táto cirkev či spoločenstvo tvrdí, že má pravdivé učenie. Ako máme posúdiť kto má pravdu a kto nie? A máme vôbec na to právo?

Nesúhlasím s tým, čo vravíte, ale budem do smrti brániť vaše právo to vravieť.
Voltaire


Ale poďme k téme, v Rusku Jehovových svedkov zakázali z dôvodu, že ide o extrémistickú organizáciu. Len veľmi ťažko si viem predstaviť týchto ľudí čo odmietajú všetky formy násilia ako extrémistov. Ich náboženské učenie neumožňuje službu so zbraňou, vstup do ozbrojených zložiek, dokonca nemôžu vykonávať ani prácu v policajnom zbore alebo súkromných bezpečnostných službách. Mladí členovia tohto spoločenstva odmietajú nastúpiť na povinnú vojenskú službu a radšej idú do väzenia.

Docentka a vedúca odborných štúdií na Katedre medzikultúrnych a regionálnych vzťahov Kodanskej univerzity Annika Hvithamarová povedala:
„Ak sú Jehovovi svedkovia extrémisti, potom môže byť z extrémizmu obvinená väčšina foriem kresťanstva.“(1)

Bývalý osobitný spravodajca OSN pre slobodu náboženstva a viery Heiner Bielefeldt povedal:
„Ak sú Jehovovi svedkovia extrémisti, potom sme extrémisti všetci.“ (2)


Ich učenie sa prísne riadi textom z 13. Kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom. Tento text nariaďuje veriacim prísne dodržiavať svetské zákony, pokiaľ nie sú v rozpore s príkazmi od Boha. Učenie Jehovových svedkov sa prísne pridržiava Biblie, v ktorú veria napríklad aj katolíci. Je pravda že majú vlastný preklad Biblie, „Preklad nového sveta Svätých písiem“. Ale odlišnosti sú len minimálne, je v ňom uvedené božie meno Jehova, na rozdiel od našich prekladov, ktoré uvádzajú „Pán“, „Boh“, „Hospodin“ a podobne. Tiež v niektorých sporných textoch, ktorých výklad sa líši od výkladu v iných cirkvách sa tento preklad mierne odlišuje. Treba si ale uvedomiť, že existuje celá rada prekladov Biblie, a tieto preklady sa mierne od seba líšia. Napríklad katolíci majú svoj vlastný preklad a evanjelici tiež svoj vlastný preklad. Existuje ekumenický preklad, Roháčkov preklad, a rada ďalších prekladov. A je to stále tá istá Biblia na ktorú sa odvolávajú všetci kresťania.

Uprieť Jehovovým svedkom právo organizovane sa venovať svojmu náboženstvu je drastické a neprimerané. Zákaz činnosti Jehovových svedkov, je porušením medzinárodných právnych noriem, ako sú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Tieto dohody a ruská ústava zaručujú občanom slobodu svedomia a náboženstva, slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania a združovania (právo založiť spolok, spoločnosť alebo iné združenie).

Na obvinenia proti Jehovovým svedkom ruskí prokurátori neoprávnene využívajú Federálny zákon o potlačovaní extrémistickej činnosti. Po novelizácii z roku 2006 sa v ňom ako extrémizmus definujú nielen násilné činy, ale aj „vyvolávanie náboženských sporov“. Táto široká definícia umožňuje úradom, aby za podnecovanie náboženskej neznášanlivosti považovali čokoľvek, čo odporuje učeniu tradičných náboženstiev alebo propaguje iné náboženské názory. Gregory Allen, právnik, ktorý Jehovovým svedkom v Rusku pomáha brániť ich náboženskú slobodu, hovorí: „Ruské úrady na základe tejto veľmi širokej definície označujú ako ‚extrémistické‘ akékoľvek náboženské názory, ktoré podľa nich nie sú v súlade s učením pravoslávnej cirkvi.“ (3)

Zástupca Administratívneho centra Jehovových svedkov v Rusku, Vasilij Kalin, situáciu komentuje takto: „Jehovovi svedkovia v Rusku si veľmi prajú, aby mohli pokojne uctievať Boha. No ruské úrady už vyše 100 rokov pošliapavajú vlastné zákony, ktoré nám právo na takéto uctievanie zaručujú. Keď som bol malý, Stalin poslal našu rodinu na Sibír len preto, že sme boli Jehovovi svedkovia. Je smutné a odsúdeniahodné, že mojim deťom a vnúčatám hrozí niečo podobné. Nikdy by som nebol povedal, že v súčasnom Rusku nám bude znova hroziť náboženské prenasledovanie.“(4)

Odkazy:
(1) https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/annika-hvithamarova-interview/
(2) https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/heiner-bielefeldt-interview/
(3) https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/utoky-na-nabozensku-slobodu-v-rusku-silneju/
(4) https://www.jw.org/sk/spravy/sudy-ludske-prava/podla-oblasti/rusko/min-sprav-ziada-zakaz-16032017/

Jehovovi svedkovia, sála kráľovstva, Južný Sachalin, Rusko
Jehovovi svedkovia, sála kráľovstva, Južný Sachalin, Rusko.
Tu sa Jehovovi svedkovia schádzajú ku spoločným stretnutiam a modlitbám.
Vyfotografované: 27. jún 2014
Author of photo: Sahalinets
License : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)


Jehovovi svedkovia vydávajú svedectvo o Bohu
Jehovovi svedkovia vydávajú svedectvo o Bohu na základe Biblie.
Vyfotografované: April 2007
Author of photo: Russianname
License : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.AKTUALITY
Udalosti

Sloboda tlače vo svete - 2017


Rusko - zákaz Jehovových svedkov


13. máj 2017 – koniec sveta?


Slovensko za vlády komunistov a v súčasnosti


Ruský vidiek, bieda a hlinené cesty


Kde zmizlo 5 miliónov Rusov?


Čo je pravda?


Slovník konšpiračných teórii a viery v Rusko


Minimalna mzda EURÓPA 2016


Slovenko v EU 2004 - 2016


Brexit a Slovenko 2016


Sýria - Armagedon