Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA
obce:

Babín
Beňaďovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
ŽaškovPARTIZÁNSKA ĽUPČA

POPIS, HISTÓRIA A FOTOGALÉRIA OBCE

Je to obec nachádzajúca sa v nadmorskej výške 568 metrov, na území stredného Liptova, približne v strede medzi mestami Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Obcou preteká z juhu na sever potok Ľupčianka. Je jedným z najstarších sídiel na Liptove. Patrí do okresu Liptovský Mikuláš a nachádza sa v ochrannom pásme NAPANT ( Národného parku Nízke Tatry ).

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252, je uvedená v listine kráľa Bela IV. Spočiatku obec vlastnil kláštor premonštrátov v Turci. V druhej polovici trinásteho storočia sa tu sťahujú osadníci zo Saska, ktorých tu prilákali ložiska striebra a zlata. V roku 1263 tu bol postavený gotický murovaný kostol. V roku 1270 kráľ Štefan V. udelili Ľupči mestské výsady, medzi ktoré patrila slobodná voľba richtára, právo konať trhy, právo loviť ryby, právo ťažiť a ryžovať drahé kovy, a boli oslobodení od mýta v celom Uhorsku. Príchod nemeckých osadníkov bol veľkým prínosom pre rozvoj mestečka a ovplyvnil významnou mierou jeho dejiny. Od roku 1390 sa mestečko nazývalo Nemecká Ľupča, po nemecky Deutsche Lipsche. Tento názov Nemecká Ľupča, sa používal až do roku 1946. V pätnástom storočí sa toto nemecké mesto pod vplyvom husitskej posádky na Likave, poslovenčilo. Aj napriek tomu, že Ľupča bola mestom na kráľovskej pôde, bola pod právomocou Liptovského Starého hradu a od polovice 15. storočia pod právomocou hradu Likava. Až v 17. storočí sa podarilo mešťanom Nemeckej Ľupče vykúpiť sa z robôt. V roku 1560 tu založili školu. V 17. storočí tunajší gotický kostol rekonštruovali a renesančne upravili V roku 1840 tu založili knižnicu. V roku 1845 tu založili čitateľský spolok. V roku 1887 tu postavili ďalší murovaný kostol, na mieste staršieho chrámu. Tento kostol bol postavený v neoklasicistickom štýle. V 19. storočí tu bolo až 21. remeselníckych cechov. No práve v devätnástom storočí začal úpadok mestečka. Remeslá nedokázali konkurovať rozvíjajúcemu sa priemyslu. V druhej polovici 19. storočia došlo k zániku banskej činnosti. Obyvatelia mestečka sa začali zaoberať pestovaním poľnohospodárskych plodín, chovom hospodárskych zvierat, a prácou v lesoch. Koncom 19. storočia sa časť obyvateľov z mestečka vysťahovala. Počas obdobia prvej ČSR ( Československej republiky ) sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, a časť obyvateľov pracovala v drevárstve. Bolo tu rozvinuté aj debnárstvo a tkáčstvo. Začiatkom tridsiatych rokov dvadsiateho storočia v Nemeckej Ľupči bolo 200 nezamestnaných. V roku 1936 sa tu konal štrajk lesných robotníkov a povozníkov. Počas druhej svetovej vojny v blízkosti obce pôsobil štáb partizánskej skupiny kapitána Jegorova. Ešte pred vypuknutím SNP ( Slovenského národného povstania ), sa časť obyvateľov obce pridala ku partizánom. Obec poskytovala SNP mohutnú pomoc až do príchodu sovietskych oslobodzovacích jednotiek. Po vojne v roku 1946 obec premenovali na Partizánsku Ľupču.


POČET OBYVATEĽOV OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA:
31. decembra 2013 mala obec Partizánska Ľupča 1244 obyvateľov.


POUŽITÁ LITERATÚRA:
Okrem vlastných poznatkov som informácie čerpal z tejto literatúry : Hochmuth, Zdenko a kol., Nízke Tatry západ, turistický sprievodca ČSSR, Šport, Bratislava 1988.


OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA - FOTOGALÉRIA :
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča
partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča partizánska-ľupča

ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.LIPTOV
obce:

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňova
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar