Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA
obce:

Babín
Beňaďovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
ŽaškovOBEC LÚČKY

POPIS, HISTÓRIA A FOTOGALÉRIA OBCE

Je to liptovská obec nachádzajúca sa v nadmorskej výške 598 metrov, na južnom úpätí vrchu Choč, severovýchodne od mesta Ružomberok. Unikátom tejto obce je, že v jej strede sa nachádza Lúčanský vodopád. Je to kaskádovitý vodopád s rozlohou 0,94 hektára, ktorého voda padá z výšky 12 metrov. Obec pozostáva z dvoch častí a to z obce a s časti kde sa nachádzajú kúpele Lúčky. V obci sa taktiež nachádzajú Lúčanské travertíny ktoré tvoria prirodzenú hranicu medzi obcou Lúčky a kúpeľmi Lúčky. Obec patrí do okresu Ružomberok

Na vrchu Smrekov západne od obce sa našla jaskyňa osídlená už v eneolite. V obci sa nachádza vyvýšenina Zápolie, ktorá je rozrušená lámaním travertínu. Táto vyvýšenina je hradiskom lužickej kultúry, pod ktorým bolo aj jej sídlisko na území ktorého boli objavené viaceré bronzové predmety, z rozhrania doby bronzovej a halštatskej.

Z roku 1287 pochádza prvá písomná zmienka o obci Lúčky, v predikáte Dionýza z Lúčok (Dionisius de Luchk). V ďalšom období sa o jestvovaní obce dozvedáme v súvislosti so sťažnosťami jej obyvateľov, ktorí sa museli povinne zúčastňovať opevňovacích prác na hrade Liptov. V roku 1469 sa pre obec používa názov Luczky. V roku 1474 sa Liptovského hradu zmocnil Matej Korvín, prikázal ho zbúrať a jeho panstvo pripadlo hradu Likava. Okolo roku 1550, podobne ako v ďalších horských dedinách, aj v Lúčkach sa usadili valašské rodiny. Tieto valašské rodiny tam dal priviesť vtedajší zemepán, pre potrebu využitia horských pasienkov a holí. V Lúčkach sa vtedy nachádzalo 8 usadlostí. V roku 1564 tu došlo k vzbure poddaných proti feudálnemu útlaku. V roku 1600 v dedine Lúčky sa nachádzal mlyn a bolo tu obývaných 17 sedliackych domov. V roku 1625 v Lúčkach bolo 8 sedliackych dvorov v ktorých žilo 21 sedliackych rodín a 11 usadlostí želiarskych usadlostí v ktorých žilo 12 želiarskych rodín. Tiež tu boli chmeľnice. V roku 1712 tu boli založené alkalicko-železité kúpele, ktoré vlastnila rodina Abaffyovcov. V roku 1770 žije v dedine 75 rodín. V roku 1773 sa pre obec používa názov Lučky, v pomaďarštenej podobe Lucski. Koncom osemnásteho storočia v obci Lúčky niektorý obyvatelia začínajú z chovom včiel. V roku 1818 sa obec Lúčky stáva samostatnou katolíckou farnosťou, dovtedy patrila pod farnosť v Liptovskej Teplej. V rokoch 1820 až 1824 došlo k rozšíreniu tunajších kúpeľov. V roku 1824 tu erár dal postaviť budovu v ktorej v roku 1825 bola zriadená škola. V roku 1848 bolo zrušené poddanstvo čo sa prejavilo aj v tejto obci. Poddaný získali do svojho vlastníctva urbársku pôdu (extravilán a intravilán urbárskych usadlostí). K usporiadaniu pôdohospodárskych pomerov majetkoprávnych došlo 30. marca 1885 keď bola uzatvorená zmluva medzi bývalými poddanými a panstvom Likava. V roku 1885 si zriadil v obci pohostinstvo Jakub Hiller. V roku 1887 si tu Bernard Hercz zriadil pekárstvo. V roku 1886 si tu Izaiáš Piczel otvoril obchod s plátnom a Izidor Singer si tu otvoril obchod s miešaným tovarom. Koncom devätnásteho storočia bolo v obci 62 včelstiev. Na prelome 19 a 20 storočia bolo v obci 198 analfabetov. V roku 1900 bolo v obci Lúčky 531 ekonomicky činných obyvateľov, 54 % z nich bolo výlučne činných v poľnohospodárstve. A bolo tu 162 vlastníkov pôdy. V roku 1901 tu postavili novú školu, takzvanú urbársku školu. Východisko z neutešených hospodárskych a sociálnych pomerov hľadalo mnoho obyvateľov tejto obce vo vysťahovalectve hlavne do Ameriky. Hodne obyvateľov chodilo na sezónne práce do Budapešti, predovšetkým na stavby. Niekoľko obyvateľov obce sa vysťahovalo do Juhoslávie. V roku 1906 vo voľbách obyvatelia tejto obce jednotne hlasovali za slovenského kandidáta dr. Vavra Šrobára. Urbár postavil ďalšiu školskú budovu v roku 1908, takzvanú urbársku školu na Kapustiskách. V roku 1920 v Lúčkach bola postavená na Lučanke malá vodná elektráreň, a nainštalovali v dedine 25 lámp verejného osvetlenia. Táto vodná elektráreň dodávala elektrický aj pre obyvateľov obce na domáce využitie a do hopodárstiev. Taktiež dodávala elektrinu do susednej obce Kalameny. Hospodárska kríza v rokoch 1929 až 1934 ťaživo dopadla aj na obyvateľov tejto obce. V roku 1934 tu bolo až 196 nezamestnaných, ktorí sa uchádzali o pomoc v štátnej stravovacej akcii. V roku 1943 sa v kúpeľoch Lúčky začala výstavba kúpeľného domu podľa projektu architekta M.M.Harminca. Počas druhej svetovej vojny sa občania obce Lúčky aktívne zapojili do protifašistického odboja. Počas SNP (Slovenského národného povstania ), viacerí v stúpili do partizánskych brigád pri Ľubochni, v Revúckej doline, v Liptovskej Osade, na Orave, na Pohroní, v Turci a na Spiši. V júni 1948 bola obec Lúčky postihnutá povodňou. A vtom istom roku ju postihol aj veľký požiar, pri ktorom tretina obce vyhorela. Zhorelo 62 obytných budov, čím 92 rodín zostalo bez strechy nad hlavou. V roku 1948 tiež bol v kúpeľoch Lúčky dokončený kúpeľný dom. Povodne trápili obec aj v rokoch 1958 a 1960. Povodeň v roku 1960 spôsobila zosuv pôdy v častiach Dlhé, Pod Hvozdom a Hlboká Púť. V roku 1960 sa od obce Lúčky odčlenila osada Madočany. V roku 1963 tu bola vykonaná rekonštrukcia štátnej cesty vedúcej cez obec do kúpeľov. V tento rok aj zregulovali potok v strede dediny. Taktiež v roku 1963 z rekonštruovali a prebudovali starú školu na Závozku a od 1. septembra 1963 tu začala svoju činnosť materská škola s kapacitou 30 detí. V roku 1971 dostala obec veľmi vzácnu návštevu. V tento rok obec navštívil prezident Československej socialistickej republiky, armádny generál Ludvík Svoboda, v sprievode Jozefa Lenárta. V roku 1982 bola do užívania uvedená novopostavená trojtriedna materská škola a jasle. V roku 1982 tu postavili v areáli Markuška, aj prvý lyžiarsky vlek. 28 až 30 augusta 1987 sa tu uskutočnili oslavy pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci. Koncom roku 1987 tu začala výstavba plynového potrubia a regulačnej stanice v Liptovskej Teplej. Taktiež bola postavená aj čistička odpadových vôd.


POČET OBYVATEĽOV OBCE LÚČKY:
V roku 1784 v obci stálo 85 domov a žilo tu 680 obyvateľov. V roku 1828 v obci stálo 103 domov a žilo tu 855 obyvateľov. V roku 1945 v obci stálo 317 rodinných domov a žilo tu 1830 obyvateľov. 31. decembra 2013 obec Lúčky mala 1822 obyvateľov.


POUŽITÁ LITERATÚRA:
Okrem vlastných poznatkov som informácie čerpal z tejto literatúry : Hochmuth, Zdenko a kol., Chočské Vrchy Liptovská Mara, turistický sprievodca ČSFR Šport, Bratislava, 1990.


FOTOGALÉRIA - OBEC LÚČKY :
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
lúčky lúčky lúčky lúčky
ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.LIPTOV
obce:

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňova
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar