Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA
obce:

Babín
Beňaďovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
ŽaškovLIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

POPIS, HISTÓRIA A FOTOGALÉRIA OBCE

Je to liptovská obec nachádzajúca sa v nadmorskej výške 560 metrov, juhovýchodne od mesta Ružomberok. Obcou preteká smerom od juhu na sever potok Štiavničanka. Liptovská Štiavnica sa nachádza v ochrannom pásme národného parku Nízke Tatry. Obec patrí do okresu Ružomberok a má vlastnú poštu.

Územie na ktorom sa obec nachádza bolo osídlené už v dávnoveku. Južne od obce v lokalite nazvanej Lúčny hríb, pri archeologickom výskume objavili na hradisku zlomky keramiky z deviateho storočia, teda z obdobia púchovskej kultúry.

Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1300. Vtedy bola časť tunajšieho majetku vyčlenená z majetku Štiavnice ktorý patril kráľovi, a darovaná synovi Madača, Pavlovi, ktorý založil osadu Čerín pri Banskej Bystrici. V štrnástom storočí sa obec dostáva do vlastníctva zemanov. Potvrdzuje to písomný doklad z roku 1380, keď bolo potvrdené kráľom Ľudovítom I. vlastníctvo Liptovskej Štiavnice zemanovi Štefanovi, ktorý bol synom Jána a otcom Petra. Štefanov otec Ján, ktorého meno sa nachádza v uvedenej majetkovej listine z roku 1380 je pokladaný za prvého predchodcu zemianskych rodín Tholtovcov a Štiavnickovcov. Aj časť územia súčastnej obce Ludrová patrila ku Liptovskej Štiavnici. Táto časť sa nazývala Zemianska Ludrová. Písomná správa z roku 1477 dokazuje existenciu obce Štiavnička. Obce Liptovská Štiavnica, Zemianska Ludrová a Štiavnička boli aj v nasledujúcom období vo väčšinovom vlastníctve pôvodných zemianskych rodín Tholtovcov a Štiavnickovcov, a to až do šestnásteho storočia. Okolo roku 1600 v obci bolo 24 sedliackych a želiarskych domov, asi 15 zemianskych kúrií a mlel tu mlyn vodný pohon. Začiatkom 17. storočia tu už bola prvá škola. K osamostatneniu obcí Zemianska Ludrová a Štiavnička od Liptovskej Štiavnice došlo až po zániku feudalizmu v devätnástom storočí. V roku 1785 v Liptovskej Štiavnici žilo 123 zemanov. V roku 1805 zemianska rodina Tholt darovala katolíckej cirkvi pozemok ležiaci v blízkosti starej zvonice, na výstavbu kostola. Cisár daroval sumu osem tisíc zlatých. Fara na tomto pozemku postavená bola ale ku stavbe kostola nedošlo pre pomalosť a údajnú ľahostajnosť. Spomínaný finančný príspevok bol použitý na postavenie kostola v susednej obci Ludrová. V roku 1818 v tejto obci bolo 22 zdanených domácností a 55 usadlostí zemianskych. V tomto roku tu žilo celkom 99 rodín, 214 žien a 107 mužov. V tomto roku 1818 tu bolo 170 katolíkov a len 40 evanjelikov, v obci nežil žiaden žid. Zemianska Ludrová sa osamostatnila od Liptovskej Štiavnice po roku 1848. Štiavnička sa osamostatnila v roku 1888. Začiatkom dvadsiateho storočia postavili na križovatke ciest medzi Ludrovou a Liptovskou Štiavnicou kaplnku svätého Jána Nepomuckého. Je to menšia kaplnka s neoklasicistickými a neorománskymi prvkami. Za kaplnkou sa nachádza socha svätého Jana Nepomuckého, ktorá pochádza z 18. storočia. V rokoch 1905-1907 bol zoštátnená tunajšia rímsko-katolícka ľudová škola a to z toho dôvodu, že tu jestvovala okrem katolíckej komunity aj evanjelici a židi. V roku 1908 tunajšia štátna škola mala šesť tried, do ktorých chodilo celkom 101 žiakov. 96 žiakov bolo národnosti slovenskej, traja žiaci boli národnosti maďarskej a dvaja žiaci boli nemeckej národnosti. Až do roku 1914 sa vyučovalo v pôvodnej drevenej škole. V roku 1914 bola v obci postavená nová murovaná školská budova. Táto budova tu stojí dodnes, ale po prestavbe slúžiako kultúrny dom. V roku 1933 bola v obci postavená nová rímsko-katolícka zvonica, na mieste starej drevenej zvonice. V roku 1968 v obci Liptovská Štiavnica bola odovzdaná do užívania novopostavená budova základnej školy. 1. septembra 1974 bola zrušená základná deväťročná škola v susednej obci Štiavnička a jej žiaci začali navštevovať školu v Liptovskej Štiavnici.


POČET OBYVATEĽOV OBCE LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA :
V roku 1869 má táto obec 857 obyvateľov, v roku 1880 má obec 761 obyvateľov, v roku 1890 má obec 735 obyvateľov, v roku 1900 má obec 787 obyvateľov, v roku 1910 má obec 753 obyvateľov. V roku 1921 v obci Liptovská Štiavnica stojí 137 domov a obec má 649 obyvateľov, 340 žien a 309 mužov, podľa vierovyznania – 560 katolíkov, 79 evanjelikov, 9 židov a jedného obyvateľa bez vyznania. V roku 1930 má obec 787 obyvateľov, v roku 1940 má obec 862 obyvateľov, v roku 1948 má obec 816 obyvateľov, v roku 1961 má obec 903 obyvateľov, v roku 1970 má obec 907 obyvateľov. 31. decembra 2013 tu žije 1104 obyvateľov.


OBEC LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA - FOTOGALÉRIA :


liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica liptovská-štiavnica
ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.LIPTOV
obce:

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňova
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar