Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA
obce:

Babín
Beňaďovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
ŽaškovHYBE

POPIS A HISTÓRIA OBCE

Obec sa nachádza v nadmorskej výške 690 metrov, vo východnej časti Liptovskej kotliny, päť kilometrov východne od mesta Liptovský Hrádok. Patrí do okresu Liptovský Mikuláš. V strede obce sa nachádza impozantný artikulárny evanjelický kostol. Severne tri kilometre od obce sa nachádza Hybská jaskyňa. Obcou prechádzala veľmi frekventovaná hlavná cesta spájajúca západne časti Slovenska z metropolou východného Slovenska Košice. Po dokončení úseku diaľnice D1 Hybe – Važec, bola táto hustá doprava presmerovaná na ňu. Názov obce bol odvodený od potoka Hybica, ktorý preteká obcou.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1239. V tomto roku kráľ Belo IV. ku kráľovskému majetku v Liptove pripojil osadu Hybu. Kráľ Belo IV. v auguste roku 1265 udelil obci Hyba štatút výsadného kráľovského mesta. Hybe sa od tohoto aktu už vyvíjalo ako mestečko v ekonomickom aj právnom zmysle. Rozvoju napomáhalo aj to, že sa nachádzalo na križovatke obchodných ciest medzi Spišom a Liptovom. Hybe ako kráľovské mestečko malo celú radu výsad podľa krupinského práva. Boli to najmä tieto : mali právo meča a trhov, mohli používať vlastnú pečať so znakom mesta, právo voliť si richtára, právo voliť si farára, na miestnom trhu boli oslobodení od platenia poplatkov, v chotári mestečka Hybe mohli chytať ryby a poľovať. Tieto privilégia vytvorili lepšie možnosti pre rozvoj mestečka Hybe v oblasti hospodárstva a obchodu, než mali ostatné obce a osady horného Liptova. Hybenia sa venovali roľníctvu, remeslám a obchodu. Okolo roku 1300 tu postavili ranogotický katolícky kostol. V dejinách tohoto mestečka malo istý čas významný podiel aj baníctvo, Hybe malo v erbe kopáč a motyku. No nedostalo sa na úroveň iných slovenských banských miest. Ťažba zlata sa tu ukázala ako neefektívna a časť baníkov sa presunula do Bocianskej doliny. Od 14. do 15.storočia došlo ku poslovenčeniu Hybe a taktiež v tomto období dochádza k postupnému strácaniu výsad kráľovského mestečka. Deje sa to aj napriek značnému úsiliu obyvateľov Hybe, ktorý sa snažili brániť výsady ktoré im boli v minulosti udelené. V roku 1390 sa Hybe stali majetkom liptovského župana a stali sa poddanským mestečkom patriacim pod panstvo v Liptovskom Hrádku. V druhej polovici 16. storočia došlo k novému rozvoju mestečka. V roku 1563 tu zložili školu. Hybe sa stali centrom reformačného hnutia. V druhej polovici 17.storočia mestečko Hybe bolo centrom náboženského, kultúrneho a hospodárskeho života v hornom Liptove prostredníctvom tunajšieho artikulárneho kostola a školy. V období medzi 18. a 19. storočím Hybe boli vidiecke mestečko z remeselníckym a roľníckym charakterom. Boli tu remeselníci zaoberajúci sa vyše dvadsiatimi remeslami. Najznámejší boli murári, ktorí sa preslávili pri stavbách v Budapešti. Obdobie rokov 1750 až 1800 bolo obdobím vrcholnej literárnej tvorby artikulárnych a tolerančných kazateľov z Hybe. Boli tu Eliáš Marček, Matej Šulek, Ján Čerňanský, Augustín Doležal. V rokoch 1848 až 1849 tu došlo k prejavom národnostného uvedomenia a revolučnej aktivite. V čele tohto vývoja stála hybská pokroková inteligencia. Boli to najmä : básnik Jakub Grajchman, lekár Jonáš Bohumil Guoth, hybský vicerichtár Ján Jaroš, evanjelický učiteľ Jezef Jurányi, ovocinár a učiteľ Ľudovít Orphanides, evanjelický farár Juraj Kraus, notár Ľudovít Klein, richtár Ján Zudla. Hybe bolo v matičných rokoch zakladateľom Matice slovenskej, boli tu štyri knižnice, bol tu čitateľský spolok a rozvíjala sa aj činnosť ochotnícka. Začiatkom dvadsiateho storočia pochádzali z Hýb dvaja poslanci snemu uhorského, jeden z nich bol dokonca ministrom spravodlivosti. V roku 1924 vznikla v obci miestna organizácia KSČ ( Komunistickej strany Československa ) V roku 1975 bol natočený film režiséra Martina Ťapáka, Pacho, hybský zbojník, ktorého scenár napísal rodák z Hýb, Peter Jaroš, režisérom filmu bol Martin Ťapák. V tomto filme sa vyskytovala obec Hybe.


POČET OBYVATEĽOV OBCE HYBE:
31. decembra 2013 obec Hybe má 1507 obyvateľov.


ORAVA - LIPTOV


LIPTOV
obce:

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňova
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar