PRAVDA
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia


ÚVAHY A KOMENTÁREČo je pravda?

Pravda, grécky alétheia, latinsky veritas, anglicky truth.


Stručné zhrdnutie niektorých definícii pravdy :

Pravda:
1. súhlas výroku, názoru so skutočnosťou,
2. správne zmýšľanie, správny názor,
3. skutočnosť.
Zdroj : Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 1989.


Niekoľko definícii pravdy zaradených podľa doby vzniku :

Pravda je zhoda nášho poznania s vecou, ktorú poznávame; zhoda myslenia s bytím.
Aristoteles, starogrécky filozof, 384 – 322 pr. n. l.


Pravda je dcérou času.
Aulus Gellius, 125 – 180.


Pravda je večná, nepremenná a absolútna vlastnosť ideálnych entít.
Augustín z Hippa, teológ, spisovateľ, filozof a mystik, 354 – 430.


Pravda je zhoda veci a rozumu (Veritas est adaequatio rei et intelectus).
Tomáš Akvinský, najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, 1225 – 1274.


Pravda je slnko ducha.
Luc de Clapiers de Vauvenargues, francúzsky spisovateľ, moralista, 1715 – 1747.


Pravda je celok.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nemecký filozof, 1770 – 1831.


Pravda sa podobá Bohu: nezjavuje sa priamo, ale musíme ju uhádnuť podľa jej prejavov.
Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník, politik, 1749 – 1832.


Veda nie je nič iné než čo najpresnejší obraz skutočnosti, teda pravda.
Ivan Petrovič Pavlov, ruský fyziolog, psycholog a lékař, 1849 – 1936.


Pravda je otvorenosť bytia (die Offenheit des Seins), jeho odkrytosť skrze jestvujúcna, predovšetkým skrze tu-bytie človeka.
Martin Heidegger, nemecký filozof, básnik, 1889 – 1976.


Pravda celoživotná skúmavá, sebakontrolujúca, sebazjednocujúca myšlienkovo-životná prax.
Jan Patočka, jeden z najvýznamnejších českých filozofov 20. Storočia, 1907 – 1977.


Citáty a myšlienky o pravde:


„Pravda je ovocie, ktoré sa musí trhať až ako celkom dozreté.“
Voltaire, francúzsky spisovateľ, historik a filozof, 1694 – 1778.

„Lož je vždy zaujímavejšia ako pravda a často aj pravdepodobnejšia.“
Théophile Gautier, francúzsky spisovateľ, 1811 – 1872.

Pravda podobne ako svetlo, oslepuje. Naproti tomu lož je krásne prítmie
Pravda podobne ako svetlo, oslepuje. Naproti tomu lož je krásne prítmie, ktoré zvýrazní každý predmet.
Albert Camus, francúzsky spisovateľ 1913 – 1960."The road to tyranny, we must remember, begins with the destruction of the truth."
"Cesta k tyranii začína zničením pravdy."
Bill Clinton, 42. prezident USA. Bol prezidentom v dvoch volebných obdobiach od roku 1993 do roku 2001.

„Pravda a lož sú ako jednovaječné dvojčatá. Často býva problémom rozoznať jednu od druhej.“
Lech Przeczek, český básnik a spisovateľ.

“Half a truth is often a great lie”
„Polovica pravdy je často veľká lož.“
Benjamin Franklin, americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, 1706 – 1790.

„Polovičné pravdy sú najnebezpečnejšie nepravdy.“
Umberto Eco, taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec, 1932 – 2016.

„Polopravda je zhubnejšia ako nepravda.“
Ernst Feuchtersleben, rakúsky psychiater, básnik, filozof, 1806 – 1849.

„Omyl je tým nebezpečnejší, čím viac je v ňom pravdy.“
Henri Fréderic Amiel, švajčiarsky filozof 1821 – 1881.

„Najodpornejšie klamstvá sú tie, ktoré sa najviac približujú pravde.“
André Gide, 1869 – 1951.

„Najnebezpečnejšie nepravdy sú pravdy mierne prekrútené.“
Georg Christoph Lichtenberg, nemecký vedec, satirik, 1742 – 1799.

„Zo zrnka pravdy upečie lož celý peceň chleba.“
Ferenc Móra, maďarský spisovateľ, 1879 – 1934.

„Ver tým, ktorí hľadajú pravdu. Pochybuj o tých, ktorí ju našli.“
André Gide, 1869 – 1951.

„Ak chce niekto niekoho napraviť a dokázať mu, že sa mýli, musí si všimnúť, z ktorej strany hľadí na vec jeho protivník, lebo z tej strany má spravidla pravdu. To mu treba priznať a potom mu treba ukázať druhú stranu, z ktorej nemá pravdu.“
Blaise Pascal, francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ, 1623 – 1662.

„Všetko, čo počujeme, je len názor, nie fakt. Všetko, čo vidíme, je len perspektíva, nie pravda.“
Marcus Aurelius, vládca starovekého Ríma 121 – 180.

„Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.“
Konfucius, čínsky učiteľ, editor, politik a filozof, 550 – 478 pr. n. l.

„Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny.“
Jean Cocteau, francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér, 1889 – 1963.

„Ľudia veria radi tomu, čo si prajú, aby bola pravda.“
Janko Jesenský, československý básnik, prozaik, právnik a prekladateľ , 1874 – 1945.

„Všetko, čo sa zhoduje s našim prianím, je pravda. Všetko, čo je s ním v rozpore, vyvoláva náš hnev.“
Charles Darwin, britský prírodovedec, 1809 – 1882.

„Ak beží človek po nesprávnej ceste, vzdiali sa pravde tým viac, čím je schopnejší a rýchlejší.“
Francis Bacon, anglický filozof, štátnik, vedec, právnik, 1561 – 1626.

„Takí sú ľudia, z pravdy uznávajú málo, z verejnej mienky mnoho.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.

„Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.

„Ťažko uveriť niekomu, že vraví pravdu, keď vieme, že na jeho mieste by sme klamali.“
Michel Quoist, francúzsky spisovateľ , 1921 – 1997.

„Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti.“
Michel De Montaigne, francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik, 1533 – 1592.

„Priznať si omyl je cennejšie ako nájsť pravdu...“
Karl Ludwig Borne, nemecký spisovateľ, 1786 – 1837.

„Pravdu treba milovať viacej ako seba samého, svojho blížneho však viacej ako pravdu.“ Romain Rolland, francúzsky autor, 1866 – 1944. „Dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia.“
Platón, klasický grécky filozof, 427 – 347 pr. n. l.

„Mnohokrát túžime po poznaní inej pravdy len zásluhou sklamania.“
Mircea Eliade, rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof, 1907 – 1986.

„Skôr, ako začneš hovoriť o pravde druhým, uisti sa, že poznáš pravdu.“
Sri Chinmoy, indický spisovateľ a guru, 1931 – 2007.

„Neusilujem sa dokázať, že mám pravdu, ale zistiť, či ju mám.“
Bertolt Brecht, nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér, 1898 – 1956.

„Keď hľadáme pravdu, chceme ju vždy nájsť iba tam, kde nám to vyhovuje.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka, 1830 – 1916.

„Človek je vždy korisťou svojich právd.“
Albert Camus, francúzsky spisovateľ, 1913 – 1960.

„Kto sa mýli, úprimne považuje klamstvo za pravdu.“
Epiktétos, filozof starovekého Grécka, rok 50.

„Nič sa nenaučíme tak neskoro a nezabudneme tak skoro, ako priznať, že nemáme pravdu.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka, 1830 – 1916.

„Človek, ktorý nikdy neodvolá svoje tvrdenie, miluje sám seba viac, ako pravdu.“
Miguel de Cervantes, španielsky prozaik, básnik, dramatik, 1547 – 1616.

„Pravdu o mačke sa dozvieme od myší.“
Henry Ford, americký priemyselník, 1863 – 1947.

„Obetovaním nezávislosti myslenia sme stratili vieru v pravdu.“
Erich Fromm, nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik, 1900 – 1980.

„Tolerancia je stiesňujúci pocit, že ten druhý by nakoniec predsa len mohol mať pravdu.“
Robert Lee Frost, americký básnik, 1874 – 1963.

„Najviac teší pravda, ktorú sme objavili sami.“
John Galsworthy, anglický románopisec a dramatik, 1867 – 1933.

„Počiatkom každej múdrosti je úcta k pravde.“
Alexandr Ivanovič Gercen, ruský autor, 1812 – 1870.

„Nikto nenájde pravdu, ak nemá veľký pocit pokory. Ak chcete doplávať do stredu oceánu lásky, musíte sa zmenšiť na nulu.“
John Galsworthy, anglický románopisec a dramatik, 1867 – 1933.

„Pravda býva zložitá, lož jednoduchá.“
Stefan Kisielewski, poľský hudobník, 1911 – 1991.

Videl som pravdu a nedáva zmysel
„Videl som pravdu a nedáva zmysel.“ Gilbert Keith Chesterton, anglický románopisec, 1874 – 1936.„Stále sme len šalát z pravdy a omylu.“
Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník, politik, 1749 – 1832.

„Ustavične jeme šalát z pravdy a omylov.“
Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník, politik, 1749 – 1832.

„Všetci sme takí obmedzení, že si vždy myslíme, že máme pravdu.“
Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník, politik, 1749 – 1832.

„Pravda celá a úplná patria, ako je známe, do ríše nedosiahnuteľného.“
Václav Havel, 1936 – 2011.

„Budem hľadať pravdu, hoci ju nikdy neobjavím celú, alebo kým neobjavím aspoň časť večnej pravdy, lebo pravda je ako chameleón, ktorý mení farbu v okamihu, keď sa nám podarí nasypať mu na chvostík štipku soli.“
Irving Stone, americký spisovateľ, 1903 – 1989.

„Chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime.“
Georg Christoph Lichtenberg, nemecký vedec, satirik, 1742 – 1799.

„Nové lži sa počúvajú lepšie ako staré pravdy.“
Anton Pavlovič Čechov, ruský dramatik, autor, lekár, 1860 – 1904.

„Pravda plodí nenávisť.“
Decimus Magnus Ausonius, básnik, 310 – 395.

„Múdrosť je poznanie večných právd použiteľných v živote.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik, 106 – 43 pr. n. l.

„Existuje absolútna pravda a všetky myšlienky ako kvety, voňavé a sladké, jedovaté i liečivé, rastú na este, ktorá vedie k nej.“
Otakar Březina, 1865 – 1942.

Pravda je slnko ducha
„Pravda je slnko ducha.“ Luc de Clapiers de Vauvenargues, francúzsky spisovateľ, moralista, 1715 – 1747.„Snáď neexistuje pravda, ktorá by sa v hlavách niektorých obmedzencov nezmenila na omyl.“
Luc de Clapiers de Vauvenargues, francúzsky spisovateľ, moralista, 1715 – 1747.

„Rozumnejší ustúpi! Smutná pravda. Na nej sa zakladá prevaha hlupákov.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka, 1830 – 1916.

„Múdrejší ustúpi! Smutná pravda - zdôvodňuje vládu hlúposti nad svetom.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka, 1830 – 1916.

„Medzi pravdou a životom je obrovská priepasť.“
Jean Giono, francúzsky spisovateľ, 1895 – 1970.

„Pravda je len jedna. Preto ju nemôžeme mať každý.“
Vlasta Burian, český herec, 1891 – 1962.

„Hádky pomáhajú skôr pravdu zatemňovať, ako objasňovať.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ, 1828 – 1910.

„Odborníkov na pravdu je viac, ako znalcov vína - tomu sa musí rozumieť.“
Gabriel Laub, český esejista a publicista, 1928 – 1998.

„Pravdu treba vždy preosiať troma sitami. Vieš isto, že to, čo mi chceš povedať je pravda? Je to dobré? Je nutné, aby si mi to povedal. Ak to nie je pravda, ani dobré, ani nutné, potom to nechaj tak a neobťažuj tým ani seba, ani mňa.“
Sókratés, klasický grécky filozof z Atén, 470 – 399 pr. n. l.

„Nihilisti popierajú existenciu akejkoľvek pravdy, fundamentalisti si uplatňujú nárok na to, že ju môžu vynútiť násilím.“
Benedikt XVI., 265. pápež katolíckej cirkvi.

„Pravda sa podobá Bohu: nezjavuje sa priamo, ale musíme ju uhádnuť podľa jej prejavov.“
Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník, politik, 1749 – 1832.

Pravda je slnko ducha
„Ja som cesta, pravda a život.“ Ježiš Kristus, Evanjelium podľa Jána, kapitola 14, verš 6.Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, s poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Ježiš Kristus, Evanjelium podľa Jána, kapitola 8, verš 31 – 32.

„Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii.“
Nikola Tesla

„Dávna minulosť bola azda tým bližšie k poznaniu pravdy, čím bližšie bola k počiatkom sveta i božského pokolenia. Preto ľudia dávnoveku mali vrodené presvedčenie, že schopnosť vnímať pokračuje aj po smrti a že človek ani vtedy úplne nezaniká.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik, 106 – 43 pr. n. l.

Víťaza sa nikto nepýta, čí má pravdu.
Adolf Hitler, vodca a ríšsky kancelár, 1889 – 1945.

Musíme sa rozlúčiť s hľadaním jedinej pravdy a naučiť sa žít s pravdami.
Willy Brandt.

Zostavil : Oto Zapletal.
ORAVA - LIPTOV© ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.AKTUALITY
Udalosti

Sloboda tlače vo svete - 2017


Rusko - zákaz Jehovových svedkov


13. máj 2017 – koniec sveta?


Slovensko za vlády komunistov a v súčasnosti


Ruský vidiek, bieda a hlinené cesty


Kde zmizlo 5 miliónov Rusov?


Čo je pravda?


Slovník konšpiračných teórii a viery v Rusko


Minimalna mzda EURÓPA 2016


Slovenko v EU 2004 - 2016


Brexit a Slovenko 2016


Sýria - Armagedon