Orava a Liptov
Orava a Liptov
Home           O stránke           Kontakt           Inzercia

ORAVA
obce:

Babín
Beňadovo
Beňová Lehota
Bobrov
Brestová
Breza
Brezovica
Bziny
Čimhová
Dierova
Dlhá nad Oravou
Dolná Lehota
Dolný Kubín
DK - Banisko
DK - Beň.Lehota
DK - Brezovec
DK - Bysterec
DK - Jelšava
DK - Kňažia
DK - Kuzminovo
DK - Malý Bysterec
DK . Medzihradné
DK - Mokraď
DK - Srňacie
DK - Záskalie
Gäceľ - Or. Poruba
Habovka
Hladovka
Horná Lehota
Hruštín
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Klin
Kňažia
Kraľovany
Kraľovany - Rieka
Krásna Hôrka
Krivá
Krušetnica
Leštiny
Liesek
Lokca
Lomná
Malatiná
Medvedzie
Medzibrodie nad Oravou.
Mokraď - DK
Mútne
Námestovo
Nižná
Nové Ústie
Novoť
Oravice
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravská Poruba
Oravské Veselé
Or. Biely Potok
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Podbiel
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Rabča
Rabčice
Racibor
Revišné
Rieka - Kraľovany
Sedliacka Dubová
Sihelné
Slanická Osada
Slanický Ostrov
Srňacie
Suchá hora
Široká
Štefanov Nad Oravou
Ťapešovo
Trstená
Tvrdošín
Tvrdošín - Krásna Hôrka
Tvrd. - Medvedzie
Ústie nad Priehradou
Vaňovka
Vasiľov
Vavrečka
Veličná
Vitanová
Vyšný Kubín
Zábiedovo
Zábrež - O. Poruba
Zakamenné
Zázrivá
Zemianska Dedina
Zuberec
Zubrohlava
Žajovka
Žaškov
kalendár

KALENDÁR AKCIÍ, PODUJATÍ A SÚŤAŽÍ - ORAVA A LIPTOV

Podujatia, akcie, udalosti a súťaže ktoré sa uskutočnia na Orave a Liptove.aktuality

AKTUALITY - články, udalosti

Udalostí ktoré sa konali alebo udiali na Orave a Liptove, alebo správy ktoré sa týkajú krajov Orava a Liptov.


Reportáže

REPORTÁŽE - Akcie, podujatia, udalosti

Reportáže a fotografie z podujatí, akcií a udalostí ktoré sa konali alebo udiali na Orave a Liptove.


Reportáže - Archív

ARCHÍV - REPORTÁŽE - Akcie, podujatia, udalosti

Reportáže a fotografie zo starších podujatí, akcií a udalostí ktoré sa konali alebo udiali na Orave a Liptove.


Výstavba - reportáže

REPORTÁŽE - Výstavba - Orava a Liptov

Reportáže a fotografie z výstavby ciest, diaľníc, mostov, verejných budov a podobných objektov na Orave a Liptove.


Výstavba - reportáže

ARCHÍV - REPORTÁŽE - Výstavba - Orava a Liptov

Archív fotoreportáži z výstavby ciest, diaľníc, mostov, verejných budov a podobných objektov na Orave a Liptove.


Reportáže - Archív

ARCHÍV - POČASIE AKÉ BOLO - ORAVA A LIPTOV

Archív reportáži o počasí ktoré už bolo.FOTOGALÉRIE

FOTOGALÉRIE - ORAVA - LIPTOV

Fotogalérie obcí a miest Oravy a Liptova.Šport - Archív

ARCHÍV - ŠPORT

Staršie a staré reportáže a fotografie zo športu na Orave a Liptove.
ORAVSKÝ HRAD - Návštevné hodiny a cenník vstupného

ORAVSKÝ HRAD - Návštevné hodiny a cenník vstupného

Návštevné hodiny počas ktorých môžete navštíviť Oravský hrad. Cenník vstupeniek.


Oravský hrad

Oravský hrad

„V prostriedku doliny nad samou riekou vyčnieva sama o sebe stojaca skala, ktorá pyšne sa vznáša a vzdoruje vekom času, a na tejto skale stojí hrad. Z ktorejkoľvek strany pozeráme na hrad, vždy ho v inej podobe vidíme.“ Pavol Samuel Novák. Hrad pozostáva z troch častí. Najvyššia časť je najstaršou časťou Oravského hradu. O počiatkoch Oravského hradu vieme len málo. Historici predpokladajú že ho začali stavať po v páde Tatárov na naše územie roku 1241. Ku jeho výstavbe viedlo viacero dôvodov. Išlo o ochranu severnej hranice územia a kontrolu dôležitej obchodnej cesty do Poľska. Taktiež išlo o vytvorenie centra pre spravovanie a riadenie územia Oravy. Prvá písomná správa o Oravskom Hrade pochádza z roku 1267. V tomto roku hrad prevzal kráľ Belo 4 od Mika z rodu Balašovcov. V roku 1298 hrad vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti hrad prešiel do vlastníctva magistra Donča, ktorý patril k najmocnejším uhorským veľmožom.. Magister Donč bol županom Oravy a kastelánom hradu vyše dvadsať rokov. V roku 1333 Oravský hrad získal kráľ Karol Róbert. Ten už v roku 1331 vymenoval za župana Oravy kremnického komorného grófa Leopolda, ktorého v roku 1335 vymenoval aj za kastelána Oravského hradu. Túto hodnosť zastával až do roku 1349. V ďalšom období sa vystriedali viacerí kasteláni.
SAMOS, s.r.o.Železničná trať Kraľovany - Trstená

Železničná trať Kraľovany - Trstená

Kraľovany, Párnica, Isebné, Veličná, Dolný Kubín, Mokraď, Bziny, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Podbiel, Krivá, Nižná, Krásna Hôrka, Tvrdošín, Trstená.


Hrad Likava

Hrad Likava

Hrad Likava tiež nazývaný Likavský Hrad sa nachádza v severnej časti chotára obce Likavka, v okrese Ružomberok. V súčasnosti je to zrúcanina hradu, ale na hrade prebiehajú rekonštrukčné práce. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1315, vtedy ho Karol Róbert daroval županovi Dončovi. V rokoch 1431 až 1434 tu sídlila husitská posádka. V ďalšom období vlastníkmi hradu boli Ján Hunyadi, Peter Komorovský, Zápoľskovci, Pekryovci, Ján Krušič, Illésházyovci a Thökölyovci. Po potlačenom povstaní I. Thökölyho sa dostal pod správu eráru. V roku 1447 sa stal hradom stoličným a správnym centrom kráľovského panstva Likava. Pod hrad Likava patrili mestá a mestečká Ružomberok, Nemecká Ľupča ( Partizánska Ľupča ), Liptovský Trnovec, Sielnica, Bobrovec a sedemnásť ďalších obcí. Niekedy po roku 1435 bol k pôvodnému jadru hradu pristavený dolný hrad. V druhej polovici 15. storočia bol pristavený horný gotický hrad. Niekedy po roku 1533 bol hrad stavebne upravený do renesančného štýlu. V rokoch 1642 až 1700 boli na hrade prevedené rozsiahle stavebné práce, bolo postavené nové opevnenie s piatimi baštami. V roku 1670 bol hrad Likava ťažko poškodený cisárskym vojskom. V ďalšom období hrad bol využívaný ako ubytovňa pre vojsko a tiež ako stoličné väzenie. Začiatkom osemnásteho storočia sa Likavského hradu zmocnili Rákociovci. V roku 1707 hrad dobilo a zničilo cisárske vojsko.


Liptovská Mara

Liptovská Mara

Vodná nádrž Liptovská Mara sa nachádza na strednom Liptove, západne od mesta Liptovský Mikuláš. Dôvodom pre výstavbu tohoto vodného diela boli povodne spôsobované riekou Váh, ako aj možnosť vyrábať elektrickú energiu. Výstavba prebiehala v rokoch 1969 až 1975. Počas výstavby bolo premiestnených 11 miliónov m3 zeminy, asi 300 tisíc m3 kameňa a na výstavbu železobetónových konštrukčných častí použili 400 tisíc m3 betónu. Vody Liptovskej Mary zaplavili dvanásť obcí úplne a jednu obec čiastočne


Oravská priehrada

Oravská priehrada

Myšlienka na vybudovanie tejto priehrady je pomerne stará. Dôvodom na výstavbu boli časté povodne spôsobené riekou Orava a tiež aj možnosť výroby elektrickej energie. Prvý projekt na výstavbu železobetónovej priehrady na hornom toku rieky Orava pochádza z roku 1870. Ďalší projekt vznikol počas prvej svetovej vojny. Zemné práce na základoch telesa hrádze boli zahájené dňa 11.októbra roku 1941. No práce boli zastavené celým radom vzniklých problémov. Objavila sa tu minerálna voda ktorá rozleptávala betón. V podloží bola objavená zlomová porucha a podložie bolo tvorené mäkkou ílovou zeminou ktorá mala z cela nedostatočnú únosnosť. Projekt výstavby bol prepracovaný a v roku 1943 boli stavebné práce obnovené. Po skončení druhej svatovej vojny bol vykonaný podrobný geologický prieskum. Pod vodami tejto vodnej nádrže zmizli obce Slanica, Ľavkovo, Ústie, Oravské Hámre a veľká časť mesta Námestovo. Z obce Slanica ostal len kostol ktorý bol na kopci a tak vznikol Slanický ostrov. Dňa 2.mája roku 1953 bola slávnostne spustená do skúšobnej prevádzky prvá turbína tohoto vodného diela. Stavebné práce boli ukončené v roku 1954.


Vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín

Vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín

Nachádza sa južne od Oravskej priehrady. Vodná hladina vodnej nádrže Tvrdošín začína už pod Oravskou priehradou. Potom pokračuje kanálom až ku obci Dolný Štefanov kde sa rozširuje a stáča na juh ku mestu Tvrdošín. Hrádza priehrady a vodná elektráreň sa nachádza na severnom konci mesta Tvrdošín. Výstavba vodnej nádrže prebiehala v rokoch 1972 až 1978. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1979.

Vodná nádrž Bešeňová

Vodná nádrž Bešeňová

Táto vodná nádrž sa nachádza západne od vodnej nádrže Liptovská Mara, v blízkosti obce Bešeňová. Je súčasťou Vážskej kaskády – systému vodných diel na Váhu. Je to vyrovnávacia vodná nádrž. Slúži na elimináciu výškových rozdielov vodnej hladiny rieky Váh, pri výrobe elektrickej energie vodným delom Liptovská Mara, počas odberových špičiek. A dokonca počas odberových miním sa časť vody z nádrže Bešeňová prečerpáva do nádrže Liptovská Mara. Hladina tejto vodnej nádrže preto nie je stabilná a pohybuje sa v rozpätí od 518 m do 522,5 m nad morom, teda plus mínus štyri a pól metra. Preto je kúpanie a plávanie v nej zakázané. Výroba elektrickej energie je u priehrady Bešeňová len vedľajšou úlohou. Zaujímavosťou tejto vodnej nádrže je, že jej hrádza je súčasne násypom železničnej trate číslo 180 Žilina – Košice. Teleso hrádze je tvorené zemným násypom ktorého maximálna výska je 12,5 metra. Dĺžka hrádze v korune je 1109 m. Dokonca aj agregáty vodnej elektrárne sa nachádza pod železničnou traťou, či lepšie povedané železničná trať je vedená aj ponad turbíny elektrárne a vypusť vodnej nádrže. Táto hrádza po ktorej vedie významná železničná trať tvorí dve zákruty v tvare písmena „S“ a na tomto úseku musia vlaky spomaliť a prejsť tento úsek nižšou rýchlosťou. To je veľkou nevýhodou, preto sa do budúcnosti počíta s tým, že pri rekonštrukcii tejto železničnej trate na rýchlosť 160 km/h, tento úsek železničnej trate zmení svoju polohu. Rozloha vodnej hladiny nádrže pri plnom napustení je 1,93 km2, a celkový objem vody v nádrži je 10 730 000 metrov kubických.
Masérsky salón Orient, Dolný KubínFIRMY A SLUŽBY

FIRMY A SLUŽBY - ORAVA - LIPTOV

Firmy a služby na Orave a Liptove.ORAVSKÉ A LIPTOVSKÉ VTIPY

ORAVSKÉ A LIPTOVSKÉ VTIPY

Vtipy o Orave a Liptove.ORAVA, SLOVAQUIE - Un text française avec des images

ORAVA, SLOVAQUIE - Un text française avec des images

Orava - c'est la région au nord de la Slovaquie. Il y a beaucoup de beaux phénomènes naturales, mais il y a assez des monuments cultures des possibilités pour faire du sports.


GRAFFITI - ORAVA

GRAFFITI - ORAVA

Oravské graffiti, z obdobia - rok 2006 až 2012.
SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS

SPOMIENKY NA SOCIALIZMUS

Spomienky na Československú socialistickú republiku.


úvahy a komentáre

ÚVAHY A KOMENTÁRE

Úvahy a komentáre neoravské a neliptovské.ORAVA - LIPTOV© 2015 ORAVA-LIPTOV.SK Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

LIPTOV
obce:

Beňadiková
Benice
Beniky
Bešeňová
Biely Potok - RK
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bodice
Bukovina
Černová
Čutkovská Dolina
Demänová
Demänovská dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Hliník
Hrboltová
Hubová
Huty
Hybe
Ivachnová
izipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Jóbová Ráztoka
Kalameny
Komjatná
Konská
Kráľová Lehota
Krmeš
Kvačany
Lazisko
Likavka
Liptovská Anna
Lipt. Kokava
Lipt. Lúžna
Lipt. Ondrášová
Lipt. Osada
Lipt. Porúbka
Lipt. Sielnica
Lipt. Štiavnica
Lipt. Teplá
Lipt. Teplička
Lipt. Behárovce
Lipt. Kľačany
Lipt. Matišovce
Lipt. Revúce
Lipt. Vlachy
Lipt. Vlašky
Lipt. Hrádok
Lipt. Ján
Lipt. Michal
Liptovský Mikuláš
LM - Okoličné
LM - Palúdzka
LM - Podbreziny
LM - Stošice
Lipt. Ondrej
Lipt. Peter
Lipt. Trnovec
Lisková
Ľubeľa
Ľubochňa
Lúčky
Ludrová
Madočany
Malatiny
Malé Borové
Malužina
Martinček
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlová Ves
Podtureň
Potok
Pribylina
Prosiek
Rojkov
Ružomberok
RK - Baničné
RK - Biely Potok
RK - Černová
RK - Čutkovská dolina
RK - Hrabovo
RK - Hrboltová
RK - Kľačno
RK - Nová Hrboltová
RK - Rybárpole
RK - Vlkolínec
Sliače - Nižný
Sliače - Stredný
Sliače - Vyšný
Smrečany
Stankovany
Stošice
Malatiny
Studničná
Svätý Kríž
Štiavnička
Švošov
Trstené
Turík
Tvarožná
Uhorská Ves
Valaská Dubová
Vavrišovo
Važec
Veľké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Vlašky
Vlkolínec
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar